French Polynesia
 


Reef shark - Bora Bora
  

Eagle Rays - Bora Bora
 

Goniobranchus Tritos / Bora Bora

Photos taken with: Canon Powershot G16