Indonesia
 


Mantis Shrimp - Mokutamba / Sulawesi
 

Starfish - Yellow Wall / Rinja


Colorfull cuttlefish - Torpedo Sand / Rinja


Cleaner Shrimp - Bangka Island / Sualwesi


Frog fish - Batu Mandi / Sulawesi


Common Egg Cowrie - Pulisan / Sulawesi


Giant flathead - Bangka Island / Sulawesi 
 
My personal rating:
 
Photos taken with: Canon Powershot A80, Canon Powershot G10