Kuwait
 


The Kuwait Water Towers 


The Kuwait Water Towers


The Center of Kuwait City 


Sundown at Um Almaradim Island


Kuwait at Night


The Kuwait Water Towers at night

 
The Seafront

The Tour: 5.012 mi => 2 Countries (1 new), 2 Airports (1 new), 1 Hotel:

=> FRA 1.182 mi => SAW 1.324 mi => KWI => => => => => => KWI 1.324 mi => SAW 1.182 mi =>   FRA =>